בית ספר בטבע

עמותה בדרך אל - בית ספר בטב"ע (בדרך טבעית בלמידה עצמאית) , ע"ר 580507234

העמותה הינה מלכ"ר ובעלת אישור הכרה בתרומה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

התחברות