menu
phone

ברוכים הבאים לבית ספר בטב"ע

החזון

שילוב בוגרי בית הספר בחברה הרגילה כאזרחים מן השורה, עצמאיים, תורמים ונתרמים. לצורך כך, פותח מודל שילוב ייחודי המתמקד בחינוך לעצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך תגבור לימודי החברה, הטבע והאומניות , בשיתוף עם  מגוון בתי ספר רגילים ומקומות להתנסות בקהילה. אנו מאמינים כי ככל שנכשיר את תלמידנו בגיל צעיר להתמודדות עם העולם כך העולם ייטיב עימם בעתיד.

"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא – להמציא אותו"(פיט דריקר)

                                                                                                    מירה דה קלו , מנכ"ל העמותה

טקסט פתיחה - ברוכים הבאים

חדשות

  פתיחת שנת הלימודים תלמידים יקרים,

ברוכים הבאים לשנת הלימודים תשע"ח.

אנו מחכים לכם,

צוות בית ספר בטב"ע
29.08.2017
  שנה טובה ומוצלחת שנה טובה , שנת בריאות והצלחה
18.09.2017
  מידע והנחיות בנושא תקנות המסדירות שימוש ברכינוע (סגווי והוברבורד) למידע והנחיות בנושא תקנות המסדירות שימוש ברכינוע (סגווי והוברבורד) לחץ כאן 18.09.2017