החינוך הלשוני הינו  אחד התחומים שזכו לתשומת לב רבה במיוחד במחקר ובעשייה החינוכיים בשנים האחרונות.  השפה הינה חלק אינטגראלי ומתקשרת לכל תחומי הדעת, התוכניות הלימודיות והתקשורת האישית.  

הקנית הקריאה ומקצועות רבי המלל מהווים נדבך משמעותי מאוד בלמידה הבית ספרית. בהאזנה ודיבור,  קריאה, כתיבה ותקינות לשונית. הבניית תוכנית שפה רב מערכתית ראשיתה במיפוי מכלול ידיעותיו השפתיות, איתור תחומי התפקוד בהם ביצועיו טובים, והגדרת התחומים בהם הוא זקוק לחיזוק.

לאחר איתור הצרכים נכתבת תוכנית אישית וכיתתית  המבוססת על הסטנדרטים הלשוניים של משרד החינוך ומותאמת למאפייני לקויות התלמידים והצרכים המשתנים.

לצורך יישום הידע השפתי  והשימוש בנלמד,  אנו מפתחים סביבה לימודית המקדמת את החינוך הלשוני. בית הספר מאפשר התנסויות מגוונות בשפה הכתובה ובשפה הדבורה, דרך עיסוק נרחב בקריאה ובכתיבה. ישנה חשיפה לשפה דבורה עשירה, שימוש במכלול של טקסטים למטרות שונות והרחבת עולמות השיח של הקוראים והכותבים.

בית הספר רואה חשיבות מכרעת ליישום הנלמד בקהילה הרגילה. לצורך כך, פיתח מערכת ענפה של קשרים קהילתיים הנותנים מענה לעולם השיח הנורמטיבי בגילאים השונים. פיתוח של התלמיד כשווה בין שווים בקהילה, ולפתח את מיומנויות כשורי החיים, מושתתת בעיקר על  יכולות לתקשר עם הזולת באופן תקין, בע"פ, בכתב או בעזרת תקשורת תומכת.

השאירו פרטים ונחזור אליכם