menu
phone
 תרגיל התגוננות ארצי -  תשע

תרגיל התגוננות ארצי - תשע"ח ביום ג', ה' באדר תשע"ח, 20 בפברואר 2018,

תאריך:13.01.2018

אגרת להורים תרגיל התגוננות ארצי - תשע"ח 1. ביום ג', ה' באדר תשע"ח, 20 בפברואר 2018,

שלום רב,

הנדון: אגרת להורים תרגיל התגוננות ארצי -  תשע"ח

 

  1. ביום ג', ה' באדר תשע"ח, 20 בפברואר 2018, יערך תרגיל התגוננות בכל מוסדות החינוך בארץ.

התרגיל יבוצע השנה בתרחיש של ירי טילים בזמן שהתלמידים בכיתות

 

למידע נוסף הכנסו לפורום הכיתה.