עיצוב דמותו של  התלמיד כלומד עצמאי  ככל האפשר , הינה הבסיס לתכנון הלמידה והוראה בבית הספר. השגת  יעד זה  נבנה נדבך על נדבך לאורך השנים  וחובר לכלל הדרישות הארציות וצרכי התלמיד ומשפחתו.

יישום  הלמידה  מכיל ומושפע מחמישה היבטים מרכזיים:

א.תשתית תכניות הליבה - הבסיס הפדגוגי של  תוכנית הלימוד הבית ספריות הינן תכניות הליבה של משרד החינוך  מתוך התפיסה על היותם של תלמידנו  חלק אינטגראלי מהחברה והקהילה.

ב.התאמות ללקויות ולצרכים -  צוות מורים בעל הכשרה לחינוך מיוחד,  מיומן הנתמך בהדרכות משרד החינוך, עורך התאמות לכל תוכנית לימודים בהתאם לגיל, ללקויות, ולתחום הדעת

ג.מגוון עזרי הוראה  מתקדמים -  שימוש במגוון עזרי למידה, הינו הבסיס להוראה מתקנת, לקירוב הנלמד לתלמיד באופן נעים ומעורר מוטיבציה.  בבית הספר מגוון עזרי הוראה שהינם חלק בלתי נפרד מהלמידה כגון:   תקשוב מתקדם ועבודה במגוון עזרים דיגיטליים,  המחשות, משחקים,   שימוש בפינת החי,     מפינות הגינון ועוד.

ד.מתן מענה רגשי תומך למידה  - התייחסות לפניות הרגשית של התלמיד ומתן תמיכה להבעת צרכים, רצונות ואף תסכולים ומתן מערך תמיכה המקדם  למידה ועשייה.

ה.הערכה מעצבת – הבניית תרבות למידה באמצעות  הערכה רב שלבית  על הנלמד המבוצעת   על ידי התלמיד והמורה במשותף ובניית מטרות עתידות בהתאם.

השאירו פרטים ונחזור אליכם