בית הספר הוקם בפיקוח, בתמיכה ובעידוד של משרד החינוך במועצה האזורית גן-רווה בסמוך לביה"ס האזורי בגן רווה ולכפר הנוער עיינות. רעיון הקמת בית הספר בשיטה זו, המאגדת חינוך מיוחד, שילוב, "הכנה לחיים עצמאיים", טיפולים פרא-רפואיים ודגש על מגמות טבע ואומנויות בסביבה חקלאית, נועד לתת מענה מקיף, יעיל, מקצועי ומהנה לצרכי התלמידים במקום אחד, ובמקביל להכין את התלמידים לחיים עצמאיים.

ההכנה לחיים עצמאיים תוך התנסויות מעשיות ועידוד העצמאות נשזרת כחוט השי בתוכנית הלימודים הבית ספרית. בשנת הלימודים הנוכחית תש"ף, יש בביה"ס 93 תלמידים, בממוצע 13 תלמידים בכיתה (בסה"כ 7 כיתות).

ראשוניות, ייחודיות

בית ספר בטב"ע (בדרך טבעית - בלמידה עצמאית) הינו ייחודי  ברמה הלאומית באופיו הכפרי ובתכניות הלימודים. בית הספר מתמקד בחינוך לעצמאות תפקודית, "הכנה לחיים עצמאיים", תוך תגבור לימודי הטבע, החברה והאומנויות, ותוך שילוב התלמידים בבית ספר רגיל, הסמוך לו. בית הספר רואה את ייחודו בתחום השילוב בשלושה היבטים מרכזיים

א. היותנו חלק אינטגראלי בחברה ולא מוסד חינוך מיוחד המשתלב בחינוך הרגיל.
ב. היותנו תורמים לקהילה ולא רק נתרמים ממנה. היותנו מטפחים תלמידים היודעים לתת ויודעים לקבל.
ג. היותנו מוסד המכשיר תלמידים כבר מגיל צעיר לשילוב בקהילה בתחומים שונים. מודל השילוב הינו הדדי, השילוב מתקיים גם בביה"ס וגם מחוצה לו, התלמידים הבוגרים אף מקיימים מעורבות חברתית בקהילה

לביה"ס מאגר גדול של מתנדבים וסטודנטים המגיעים ללמוד בביה"ס והן להתנדב

כמו כן מזה מספר שנים אנו מקיימים בביה"ס חוגים לאורך שנות הלימודים, את החוגים מפעילים מתנדבים או נשות צוות מביה"ס, מערך החוגים נועד בכדי לחשוף את התלמידים למגוון פעילויות שניתן לבצע בשעות הפנאי.

להלן החוגים שמופעלים בשנה"ל תש"ף:

בישול

אתלטיקה

תאטרון בובות

כדורגל

פסנתר

מחול

פינת חי

כמו כן פעם בשבוע מגיעים מדריכים של הצופים מהשבט במועצה להעביר פעילויות לשתי כיתות בביה"ס, כך התלמידים נחשפים לתנועת הנוער, חלקם אף הולכים בישובים שלהם אחרה"צ לתנועת נוער בעקבות חשיפה זו.

השאירו פרטים ונחזור אליכם