menu
phone
דבר המנהלת

דבר המנהלת

תוכן עבור דבר המנהלת

 

"ספר לי ואשכח, הראה לי ואזכור, ערב אותי ואבין" (קונפוציוס)

בית- ספר בטב"ע, הינו בית- ספר לחינוך מיוחד הקולט לשעריו תלמידים עם לקויות למידה מורכבות.

התפיסה המובילה אותנו בשגרת הלמידה הינה חיבור ליכולות ולצרכים האישיים של כל אחד ואחת מתלמידינו.

תוכנית הלימודים בבית- בספר הינה בהלימה לתוכנית הלימודים של החינוך הרגיל, הצוות החינוכי יוצר התאמות בעזרת עזרי הוראה ומגוון סגנונות ודרכי למידה.

התכנים הנלמדים מותאמים לגילם הכרונולוגי של הלומדים ומאפשרים פיתוח אוטונומיה בקרב התלמידים.

שאיפתנו לקדם ולהוביל את תלמידי בית הספר ללמידה ערכית, בה מגלים מעורבות, בוחרים, מבקרים ומעריכים עצמם, למידה מסוג זה הינה מסדר גבוה, מעשירה ויוצרת תהליך למידה רלבנטי ומשמעותי.

אנו מאמינים שבכל לומד טמונה היכולת לממש עצמו, תפקידינו לתמוך, לסייע, לעזור, יחד עם זאת לאפשר ולזמן חוויה והתנסות, זוהי למידה המובילה לחיים איכותיים.

"לכל אחד מאיתנו יש היכולת להתפתח,
לצמוח, להשתפר,
להציב את מטרותיו ולהתחיל
במסע אל הגשמת חלומותיו.

אם קיים בכלל הסוד
לאושר בחיים, הריהו זה:
להבין כי אתה אדם נפלא
אשר יכול להוות את נקודת ההתחלה,
לטפל באדם הזה
באהבה ובדאגה,
להבין כי
אם תשאף בכל מאודך
להגיע עם חלומותיך
אל מחוזות חפץ בהם לא היית מימך
כל אשר עליך לעשות הוא להאמין בעצמך ולהתחיל..." (קולין מקקארתי)

אמונה תוביל להצלחה,
בית- ספר בטב"ע מכאן קדימה צועדים.

 
   

                                                         

                                                                               אביטל סובל- רויף

                                                                           מנהלת בית הספר