ימים פתוחים תשע"ז

הנכם מוזמנים לביקור בביה"ס, המועדים לימים פתוחים הינם:

 

תאריך                                   שעה

17.1.17 10:30
21.2.17 10:30
21.3.17 10:30
25.4.17 10:30
21.5.17 16:30
27.6.17 10:30