תלמידים המאובחנים עם לקויות למידה רב בעייתיות, הנזקקים לתגבור והעשרה בתחום כישורי החיים, בגילאי 6-21.

הליך הרישום הינו דרך המועצה האזורית גן רווה.

להלן השלבים:

1. וועדת זכאות ואפיון קובעת את סוג הלקות ובחשיבה עם ההורים את המסגרת לשיבוץ.

2. מחלקת החינוך של הרשות השולחת של התלמיד מתבקשת לשלוח חומרים למחלקת החינוך במועצה האזורית גן רווה.

3. במועצת גן רווה מתכנסת וועדה בנוכחות: מנהלת מחלקת החינוך, פסיכולוג השפ"ח ומפקחת בית הספר, הוועדה דנה בבקשת הקליטה והשיבוץ ומעיינת בחומרים שנשלחו.

4. קבלת החלטה ע"י הוועדה.

5. שליחת תשובה לרשות השולחת של התלמיד.

6. במידה והתשובה חיובית ביה"ס יותר קשר עם הורי התלמיד.

תשלום – בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך, החלטת וועד ההורים ונהלי עמותה.

הסעות – עד 35 ק"מ זכאות להסעות מהרשות המקומית. בטווח מעל 35 ק"מ זכאות בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים.

השאירו פרטים ונחזור אליכם