צוות בית הספר

תוכן עבור צוות בית הספר

 

צוות מורים בעלי הכשרה של חינוך מיוחד, שילוב, סייעות, פסיכולוג, יועצת, מטפלים פרא רפואיים, מדריכים, עו"ס, מדריכי העשרה וכד'.