menu
phone
אוריינות מחשב ומידע

אוריינות מחשב ומידע

תוכן עבור אוריינות מחשב ומידע

בהניפנו את דגל כישורי החיים והחינוך לעצמאות תפקודית, מתחייבים אנו לתיווך ולימוד תחומי תפקוד יומיומיים, שרבים מתלמידינו לא מתנסים בהם בכוחות עצמם. תכנית זו מאפשרת לתלמידים ליקויי הלמידה הצצה מבורכת אל נבכי "פלאי הטכנולוגיה" הנוצרים בידי אדם, ושווים לכל נפש. ואכן בשנת הלימודים אשתקד סיימו חלק מתלמידנו עם בגרות יחידה במחשבים. השנה נבחנו חלק מתלמידנו בבגרות יחידה במחשבים וסיימו בהצלחה.