תוכנית הלימודים הבית ספרית במתמטיקה, מבוססת ומשיקה לתוכנית הליבה של משרד החינוך ונבנית על ידי צוות בית הספר והדרכות המשרד. תכנית זו הינה הבסיס לראיה מערכתית של צרכי התלמידים  לאורך שנות לימודיהם בבית הספר ובחיבור לחזון: "פיתוח לומד עצמאי משתלב בחברה הרגילה כאזרח מן השורה". לבית הספר תוכנית לימודים בית ספרית (תלב"ס),שמטרתה להוות כלי עבודה בידי המורה כדי לסייע לה ולהיטיב את דרכי ההוראה ולקדם כל תלמיד בהתאם לצרכיו ויכולותיו. הבניית למידה, תכנון רצף, הוראה מדורגת ומנוסחת ברמה אופרטיבית, נטמעת בלמידה לעצמאות בחיי היום יום של התלמיד ומפתחת שיח חשבוני באופן אינטגרטיבי בכל תחומי הדעת. בסיס תוכנית זו מושתת על תוכנית הלימודים הרגילה במתמטיקה ומותאמת לאוכלוסיית התלמידים לחוזקותיהם ולצרכיהם. בלמידה אנו שמות דגש הן על הפן העיוני והן על הפן המעשי, התלמידים לומדים חשבון שימושי, לומדים על שטרות ומטבעות, מקבלים תקציב, יוצאים לקניות ועוד.

לתלב"ס מתמטיקה לחץ כאן>

השאירו פרטים ונחזור אליכם